Lượt xem: 980
Ngày càng nâng cao, phát huy hiệu quả về cải cách hành chính
      Thời gian qua, huyện Cù Lao Dung đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác cải cách hành chính (CCHC), đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
      Quyết liệt trong chỉ đạo
 
      Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngay từ đầu năm, UBND huyện tăng cường lãnh, chỉ đạo, chú trọng đổi mới, sáng tạo, đề ra nhiều giải pháp, cách làm hay đẩy mạnh CCHC đồng bộ, hiệu quả, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể để triển khai kịp thời, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn của địa phương, đơn vị.
 
      Chị T.H.T, ngụ tại thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung chia sẻ: “Mỗi lần đến Bộ phận Một cửa xã để giải quyết TTHC, cán bộ trực tại đây hướng dẫn, hỗ trợ rất nhiệt tình. Mọi thông tin đều được công khai, minh bạch và giải quyết nhanh chóng. Thủ tục nào cần thời gian xử lý hay khi chúng tôi có thắc mắc gì đều được cán bộ giải thích và hướng dẫn rõ ràng nên chúng tôi thấy rất yên tâm”.
 
Bộ phận Một cửa thị trấn Cù Lao Dung phục vụ người dân đến giải quyết TTHC.
 
      Quý I, năm 2024, tại thị trấn Cù Lao Dung, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính là 596 hồ sơ, kết quả giải quyết 596 hồ sơ trước và đúng hẹn, đạt 100%. Tổng số hồ sơ tiếp nhận được cập nhật 100% trên hệ thống Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công. Trong đó, tiếp nhận trực tiếp: 134 hồ sơ; trực tuyến: 436 hồ sơ. Công tác cải cách hành chính trên địa bàn ngày càng được quan tâm và đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả công việc ngày một tốt hơn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị trấn; việc công khai và tổ chức giải quyết các thủ tục hành chính đang ngày một tốt hơn; số thủ tục hành chính sai, trễ hẹn ngày càng giảm, rút ngắn thời gian nhận và trả hồ sơ, giảm chi phí và phiền hà cho công dân và tổ chức.
 
      Theo đó, trong năm 2024, UBND huyện Cù Lao Dung đã tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hiện CCHC. UBND huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên rà soát, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong quá trình triển khai, huyện đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá sự hài lòng của người dân tại Bộ phận Một cửa của huyện và của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn, đồng thời chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
 
      Nỗ lực hơn nữa
 
      Ngay từ đầu năm, huyện đã xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vừa góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, từ đó UBND huyện đã triển khai đồng bộ, đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính từ huyện đến cơ sở. Đồng thời đã quán triệt đến các cơ quan, ban ngành và các xã, thị trấn tăng cường triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về cải cách hành chính. Trong quý I, có 100% hồ sơ TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện tiếp nhận và giải quyết trực tuyến, không có hồ sơ trả kết quả trễ hạn, không có hồ sơ từ chối tiếp nhận, cao hơn nhiều so với năm 2023. Cán bộ, công chức, viên chức quan tâm thực hiện tốt quy chế văn hoá công sở, giải quyết thủ tục hành chính kịp thời và đúng cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho Nhân dân.
 

Người dân đến làm hồ sơ, thủ tục tại Bộ phận Một cửa huyện.

      Bộ phận Một cửa huyện tiếp nhận 1.334 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 1.125 hồ sơ, 01 hồ sơ trễ hạn, đang giải quyết trong hạn 209 hồ sơ; 100% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và cập nhật kịp thời quá trình giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Bộ phận Một cửa cấp xã cũng đã tiếp nhận 4.398 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 4.398 hồ sơ, 100% hồ sơ cấp xã đã giải quyết trả kết quả đúng và trước hạn, không có hồ sơ trả kết quả trễ hạn, 84,31% hồ sơ cập nhật trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.
 
      Bên cạnh kết quả đạt được, cũng còn tồn tại một số hạn chế trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Cụ thể: Một số xã chưa cập nhật kịp thời kết quả và tiến độ giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Chưa thực hiện số hoá kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; Tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến thuế, phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính chưa đạt so với chỉ tiêu nghị quyết của Huyện ủy (0%/30%). Vì vậy, cần đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của các cấp, các ngành có liên quan, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2024.
 
      Cũng theo lãnh đạo huyện Cù Lao Dung, để làm tốt hơn nữa công tác CCHC, thời gian tới, UBND huyện Cù Lao Dung chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên cập nhật, rà soát, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Bên cạnh đó, huyện sẽ tiếp tục nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức trực tại bộ phận một cửa, thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo đúng thời gian quy định cho người dân và tổ chức. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cá nhân, tổ chức hiểu và tham gia giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tiếp nhận, giải quyết hồ sơ./.
Bạch Cúc
THÔNG BÁO

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
 • Đang online: 42
 • Hôm nay: 1533
 • Trong tuần: 12 794
 • Trong tháng: 52 812
 • Tất cả: 1827348
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN CÙ LAO DUNG - TỈNH SÓC TRĂNG

  Địa Chỉ: Ấp Phước Hòa B, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
  Số điện thoại: 02993.860.314 Văn phòng HĐND & UBND  - Email: vphdndubnd.huyencld@soctrang.gov.vn
  Ghi Rõ Nguồn " UBND Huyện Cù Lao Dung " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.