DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

268 kết quả được tìm thấy
STTThủ tụcLĩnh vực
1 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Bảo trợ xã hội
2 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Bảo trợ xã hội
3 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Bảo trợ xã hội
4 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Bảo trợ xã hội
5 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Bảo trợ xã hội
6 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
lĩnh vực Hoạt động xây dựng
7 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
lĩnh vực Hoạt động xây dựng
8 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Bảo trợ xã hội
9 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Bảo trợ xã hội
10 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Bảo trợ xã hội
11 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/sửa chữa, cải tạo/theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/dự án) và nhà ở riêng lẻ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
lĩnh vực Hoạt động xây dựng
12 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Bảo trợ xã hội
13 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Bảo trợ xã hội
14 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/sửa chữa, cải tạo/theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/dự án) và nhà ở riêng lẻ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
lĩnh vực Hoạt động xây dựng
15 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/dự án) và nhà ở riêng lẻ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
lĩnh vực Hoạt động xây dựng
16 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/dự án) và nhà ở riêng lẻ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
lĩnh vực Hoạt động xây dựng
17 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/dự án) và nhà ở riêng lẻ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
lĩnh vực Hoạt động xây dựng
18 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/dự án) và nhà ở riêng lẻ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
lĩnh vực Hoạt động xây dựng
19 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giải quyết khiếu nại
20 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giải quyết khiếu nại
12345678910...
Thông báo - Hướng dẫn

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNHThống kê truy cập
 • Đang online: 13
 • Hôm nay: 1249
 • Trong tuần: 7 083
 • Tất cả: 396070
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN CÙ LAO DUNG - TỈNH SÓC TRĂNG

  Địa Chỉ: Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

  Ghi Rõ Nguồn " UBND Huyện Cù Lao Dung " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.