Lượt xem: 41
Một số mô hình, giải pháp cải cách hành chính mới được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện cù lao dung năm 2022 nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.
      Năm 2022, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện một số mô hình, giải pháp mới về cải cách hành chính nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Cụ thể:
      Ủy ban nhân dân xã An Thạnh 2: Để chia sẽ, giảm bớt sự khó khăn trong việc đi lại của người dân nhất là hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già yếu neo đơn, người khuyết tật khi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho người có hồ sơ, giấy tờ cá nhân, nhất là đối với các ấp có vị trí cách xa trụ sở Ủy ban nhân dân, UBND xã An Thạnh 2 xây dựng triển khai thực hiện sáng kiến “Đăng ký khai sinh lưu động nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân”.
 
      Để thực hiện sáng kiến, Lãnh đạo Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã An Thạnh 2 đã chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả phối hợp với các ngành tổ chức thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ cho người dân như: Yêu cầu các ấp rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già yếu neo đơn, người khuyết tật trên địa bàn chưa có giấy khai sinh báo cáo về Ủy ban nhân dân xã; trên cơ sở đó, phân công công chức Tư pháp-Hộ tịch, công an xã và các hội đoàn thể đến tận nhà làm thủ tục “Đăng ký khai sinh” cho người dân. Sau khi có kết quả thì cử cán bộ, công chức đến tận nhà trao Giấy khai sinh cho người dân. Qua triển khai thực hiện việc cấp Giấy khai sinh lưu động được 26 trường hợp cho đối tượng già yếu đi lại khó khăn, tất cả đều phấn khởi và đồng tình ủng hộ.
 
      Ủy ban nhân dân xã An Thạnh 3: Bộ phận Một cửa xã đã phối hợp với đoàn Thanh niên tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong việc đi lại đến tận nhà. Kết quả đã giải quyết được 20 hồ sơ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
 
      Ủy ban nhân dân xã An Thạnh Tây: Được sự chấp thuận của Đảng ủy vào ngày 20/7/2022, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn thực hiện mô hình cấp giấy khai tử tại nhà và thư chia buồn cho các đối tượng chính sách trên địa bàn, nhằm góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính của đơn vị, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho kết quả thực hiện cũng như nâng cao hơn nữa trong công tác đền ơn đáp nghĩa cho các gia đình chính sách, góp phần cùng gia đình chia sẽ nỗi đau khi mất đi người thân. Kết quả thực hiện được 04 hồ sơ.
 
      Ủy ban nhân dân thị trấn Cù Lao Dung: Tiếp tục thực hiện mô hình quản lý và sử dụng “Nhóm Zalo hành chính” trong chỉ đạo, điều hành trao đổi công việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thị trấn Cù Lao Dung. Tiếp tục duy trì sáng kiến trao “Thư chúc mừng gia đình có thêm thành viên mới” khi làm thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ Bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi được 82 trường hợp và trao “Thư chúc mừng gia đình trăm năm hạnh phúc” khi làm thủ tục đăng ký kết hôn được 32 trường hợp. Năm 2022 đơn vị áp dụng sáng kiến mới “Ứng dụng Google biểu mẫu đẻ khảo sát ý kiến người dân”.
 
      Các đơn vị tiếp tục thực hiện các mô hình sáng kiến đã được công nhận những năm trước. Bộ phận Một cửa huyện tiếp tục thực hiện sáng kiến “Tổng đài hướng dẫn, phục vụ người dân về giải quyết thủ tục hành chính”, “Ứng dụng Zalo trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến”. Bộ phận Một cửa các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện mô hình “Viết hộ hồ sơ thủ tục hành chính” cho người già, người mắt kém, người gặp khó khăn khi viết hồ sơ.
 
      Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện đã củng cố tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm tra công vụ huyện, tổ chức kiểm tra đột xuất đối với 02 cơ quan chuyên môn cấp huyện và 02 Ủy ban nhân dân cấp xã. Qua đó đã kịp thời chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của nhà nước về đạo đức công vụ, giờ giấc hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
 
      Kết quả triển khai thực hiện một số mô hình, giải pháp mới về cải cách hành chính nêu trên đã góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022, góp phần thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2025, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90% và đạt tối thiểu 95% vào năm 2030./.
Văn Kiên (P.NV)
THÔNG BÁO

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH • Đang online: 12
 • Hôm nay: 1469
 • Trong tuần: 7 501
 • Trong tháng: 38 629
 • Tất cả: 1087780
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN CÙ LAO DUNG - TỈNH SÓC TRĂNG

  Địa Chỉ: Ấp Phước Hòa B, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
  Số điện thoại: 02993.860.314 Văn phòng HĐND & UBND  - Email: vphdndubnd.huyencld@soctrang.gov.vn
  Ghi Rõ Nguồn " UBND Huyện Cù Lao Dung " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.