Lượt xem: 347
Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
      Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 18/01/2021 về thực hiện công tác công tác cải cách hành chính năm 2021 và 25 văn bản khác về công tác cải cách hành chính để triển khai thực hiện. Kết quả: các cơ quan, đơn vị đã tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo thời gian quy định, đến nay đã triển khai hoàn thành 35/35 nhiệm vụ, bằng 100% kế hoạch năm.
      Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai thực hiện một số sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính. Bộ phận Một cửa huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện sáng kiến mới "Ứng dụng Zalo nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Một cửa huyện Cù Lao Dung", sáng kiến chính thức vận hành từ ngày 16/11/2021.
 
Giao diện Kênh zalo Một cửa huyện Cù Lao Dung
 
      Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa và một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân. Trong năm Bộ phận Một cửa huyện đã tiếp nhận 6.632 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 6.602 hồ sơ, đang giải quyết trong hạn 30 hồ sơ, trong đó có 35 hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, 03 hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Bộ phận Một cửa cấp xã đã tiếp nhận 35.261 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 35.261 hồ sơ, 100% hồ sơ cấp huyện, cấp xã đã giải quyết trả kết quả đúng và trước hạn, không có hồ sơ trả kết quả trễ hạn.
 
      Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước về văn hóa công sở, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ Nhân dân. Trong năm phát sinh ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, không có trường hợp bị kỷ luật do vi phạm đạo đức công vụ, quy chế văn hóa công sở hoặc tham ô, tham nhũng.
 
      Bên cạnh thành tích nêu trên, công tác cải cách hành chính của huyện cũng còn một số hạn chế sau: Số lượng hồ sơ phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt thấp; một số xã, thị trấn chưa cập nhật kịp thời kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử; cơ sở vật chất của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu, máy scan có nhưng không đảm bảo phục vụ yêu cầu số hóa hồ sơ thủ tục hành chính.
 
      Năm 2022 huyện tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, có giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế năm 2021; chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.
Văn Kiên (P.NV)
THÔNG BÁO

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH • Đang online: 14
 • Hôm nay: 836
 • Trong tuần: 4 951
 • Trong tháng: 2 793
 • Tất cả: 1094220
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN CÙ LAO DUNG - TỈNH SÓC TRĂNG

  Địa Chỉ: Ấp Phước Hòa B, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
  Số điện thoại: 02993.860.314 Văn phòng HĐND & UBND  - Email: vphdndubnd.huyencld@soctrang.gov.vn
  Ghi Rõ Nguồn " UBND Huyện Cù Lao Dung " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.