Lượt xem: 118
Tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021
      Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và căn cứ thực tế kết quả thực hiện năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn tham mưu ban hành kịp thời các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021.

      Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 18/01/2021 về thực hiện cải cách hành chính năm 2021. Kế hoạch thể hiện đầy đủ các nhiệm vụ cải cách hành chính, phân công cụ thể cơ quan chủ trì thực hiện, cơ quan phối hợp và thời gian thực hiện.

      Đồng thời trong tháng 1, các cơ quan chuyên môn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành: Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, Kế hoạch Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021, Quyết định về kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

      Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, Kế hoạch kiểm tra đánh giá việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và củng cố Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện.

Văn Kiên (P.NV)
THÔNG BÁO

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNHThống kê truy cập
 • Đang online: 13
 • Hôm nay: 179
 • Trong tuần: 1 418
 • Tất cả: 264051
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN CÙ LAO DUNG - TỈNH SÓC TRĂNG

  Địa Chỉ: Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

  Ghi Rõ Nguồn " UBND Huyện Cù Lao Dung " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.