Lượt xem: 329
Huyện Cù Lao Dung triển khai thực hiện kế hoạch của tỉnh về tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2020.
      Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-SNV ngày 16/10/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 1696/UBND-NV ngày 25/11/2020 để chỉ đạo tham gia Hội thi.

      Theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm tuyên truyền đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Kế hoạch và Thể lệ của Sở Nội vụ; Mỗi cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã cử ít nhất 02 cán bộ, công chức, viên chức tham gia trả lời câu hỏi trực tuyến theo hướng dẫn của Sở Nội vụ; Đài Truyền thanh huyện phối hợp với Phòng Nội vụ và các ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng 02 clip tham gia Hội thi; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai, đôn đốc các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc tham gia hội thi.

      Giao Phòng Nội vụ đôn đốc, kiểm tra việc tham gia hội thi, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo, bảo đảm huyện tham gia tốt Hội thi theo Kế hoạch của Sở Nội vụ.

      Công văn đính kèm: CV 1696 UBND NV.pdf

      Tham dự hội thi tại đây: https://hoithitructuyencchc.soctrang.gov.vn/infos/quantri/logins.html

Văn Kiên (P.NV)
THÔNG BÁO

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNHThống kê truy cập
 • Đang online: 17
 • Hôm nay: 205
 • Trong tuần: 1 444
 • Tất cả: 264077
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN CÙ LAO DUNG - TỈNH SÓC TRĂNG

  Địa Chỉ: Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

  Ghi Rõ Nguồn " UBND Huyện Cù Lao Dung " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.