Tổng số: 394
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
238-239/QĐ-UBND 31/01/2024 Quyết định về việc hủy kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Cù Lao Dung, năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 6
08/QĐ-UBND 08/01/2024 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của huyện Cù Lao Dung
Lượt xem: 0
Tải về 0
46/HĐND-TT 21/12/2023 Công văn về việc phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Khóa XII
Lượt xem: 0
Tải về 0
03/2023/QĐ-UBND 19/12/2023 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cù Lao Dung
Lượt xem: 0
Tải về 0
02/2023/QĐ-UBND 18/12/2023 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Cù Lao Dung
Lượt xem: 0
Tải về 1
479/BC-UBND 12/12/2023 Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024, huyện Cù Lao Dung
Lượt xem: 0
Tải về 0
3145/UBND-NC 15/11/2023 Công văn v/v tổ chức triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”
Lượt xem: 0
Tải về 1
182/BC-TCKH 04/10/2023 Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Cù Lao Dung, quý III năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 3
1944/QĐ-UBND 13/09/2023 Quyết định về việc công nhận thị trấn Cù Lao Dung "thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh" năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 6
2253/UBND-VP 09/08/2023 Công văn v/v đảm bảo an toàn giao thông khi qua lại Cầu treo Khém Bà Hành thuộc xã An Thạnh Tây và xã Đại Ân 1
Lượt xem: 0
Tải về 5
12345678910...
Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN CÙ LAO DUNG - TỈNH SÓC TRĂNG

Địa Chỉ: Ấp Phước Hòa B, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
Số điện thoại: 02993.860.314 Văn phòng HĐND & UBND  - Email: vphdndubnd.huyencld@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn " UBND Huyện Cù Lao Dung " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.